Klassisk mahjong

Folk som spelar klassisk mahjong

Hemsidan som du besöker har mahjong solitaire, en version av mahjong som kan spelas av en ensam spelare. Men det här patiensspelet kommer från ett antikt kinesiskt spel som vanligtvis spelas med fyra spelare. Spelet liknar rummy, men istället för kort spelas det med 144 stenar vars form efterliknar dominobrickor. Till skillnad mot dominobrickor och mer likt kort är mahjongstenar indelade i färger och några andra grupper: drakar, vindar, blommor och årstider. Klassisk mahjong kan spelas som ren underhållning eller i form av gambling. Spelstenarna kan också spå framtiden, som tarotkort gör.

Spelet är populärt världen över och i många länder anordnas mahjongtävlingar. Varje land har sina egna regler, så spelare spelar olika beroende på om det är i Kina, Japan, Storbritannien, USA, etc.

För att starta spelet behöver spelare två vanliga tärningar (med sex sidor) och valfritt även ett ställ för stenarna åt varje spelare så att spelarna inte ser varandras stenar. Som nämnt här ovan delas stenarna in i färger och andra grupper. En av grupperna består av fyra vindar: östanvind, västanvind, nordanvind och sunnanvind. I början av spelet måste de fyra vindstenarna tas fram och spelarna drar en sten var. Spelaren med östanvindsstenen väljer var hen vill sitta vid bordet. Spelaren med västanvindsstenen sitter på motsatt sida av bordet och spelarna med sunnanvindsstenen och nordanvindsstenen sitter till höger respektive vänster om spelaren med östanvinden. Det här kan vara förvirrande eftersom det skiljer sig från de geografiska riktningarna med hänsyn till varandra. Spelaren med östanvindsstenen är privilegierad under spelet. Men efter varje runda flyttas beteckningen östanvinden moturs, och den tidigare sunnanvindsspelaren blir östanvinden. Spelet kan inte avslutas förrän alla spelare har haft chansen att vara östanvindsspelaren minst en gång – annars är inte spelet rättvist.

När spelare har intagit sina platser blandas stenarna och varje spelare drar 36 stenar och använder dem för att bygga en mur som är 18 stenar lång och 2 stenar hög. De här murarna är sedan anslutna för att skapa en rutformad mur, som även kallas för Den kinesiska muren. Sedan kastar östanvindsspelaren tärningen för att avgöra vilken person som ska rasera muren. I sin tur kastar den här personen tärningen igen för att avgöra var muren ska brytas och tar bort två stenar från den här platsen, och placerar dem på muren intill. Muren demonteras delvis med start vid det nyss skapade hålet och varje spelare får 13 stenar, förutom östanvindsspelaren som får 14 stenar. Om en spelare har någon av årstids- eller blomstenarna placerar hen omedelbart de här stenarna framför sig och tar samma antal stenar från muren.

Spelarna utbyter kontinuerligt sina stenar genom att ställa dem på bordet och dra från högen som lämnats av andra spelare eller från muren. De exakta reglerna för hur det här fortsätter är komplicerade, och du kan läsa mer om dem på hemsidorna Mahjongspel och Obsid.

Spelet går ut på att samla en kombination av par, triss eller fyrtal av identiska stenar eller efterföljande stenar av samma färg. Den som gör det först säger ”Mahjong!” så är omgången över. Sedan räknas poängen och olika kombinationer med stenar poängsätts. Till exempel ger tre eller fyra identiska stenar eller en följd av tre stenar av samma färg alla ett visst antal poäng. Spelaren som säger ”Mahjong” får det antal poäng hen har tjänat in för sina kombinationer från varje spelare. Varje spelare betalar de kvarvarande spelarna skillnaden i deras poäng, förutom östanvindsspelaren som alltid betalar och tar emot dubbla summor.

Videoguide

Här kan du se en snabbguide om hur man spelar klassisk mahjong (på engelska):

Här kan du se en lite längre videoguide:

Och här kan du se hur professionella spelare spelar:

Kan jag spela mahjong online?

Ja. En del organisationer erbjuder onlinespel. Tyvärr är det inte lätt att hitta dem, för när man skriver ”Mahjong” i Google får man nästan uteslutande resultat om mahjong solitaire. Det kan vara bättre att söka efter ”Mah jongg” istället. Hur som helst finns det några länkar som bör hjälpa dig att påbörja ditt onlineäventyr med klassisk mahjong (tyvärr är de flesta av dem hemsidor på engelska):

Kan jag spela mahjong i verkligheten?

Ja. Du behöver bara hitta en bra onlinegemenskap. Till exempel kan du leta efter forum där det finns personer som vill träffas och spela. Här är några länkar som kan vara hjälpsamma:

Lycka till!