Mahjong Solitaire-guide

Mahjong Solitaire, sköldpaddslayouten

I den här guiden ska vi försöka lösa ett mahjongspel steg för steg. Tyvärr tar ett helt spel för lång tid, så vi kommer enbart att gå igenom de första 10 stegen. Det bör introducera en nybörjarspelare till dragen och den grundläggande strategin.

Guide: hur spelar man mahjong?

Mahjong Solitaire-guide, steg 1

Så här ser en hög med mahjongstenar ut i början. Den här pyramidliknande layouten kallas för ”Sköldpaddan” på grund av de synliga benen, svansen och pyramidens likhet med sköldpaddans skal. Det finns många mahjonglayouter, men Sköldpaddan är den populäraste och den finns som standardlayout i de flesta Mahjong Solitaire-spel.

En bra startstrategi är att ta bort stenarna på toppen av pyramiden och i slutet av sköldpaddans ben, svans eller huvud. Det beror på att om man eliminerar de här stenarna gör man många andra stenar tillgängliga. Här har vi tur eftersom vi ser en grön draksten ovanpå sköldpaddans skal och i slutet av dess svans. De här två stenarna är rödmarkerade. Det finns även två andra gröna drakstenar som är blåmarkerade. Dessa kan dock inte tas bort eftersom de blockeras från vänster och höger av andra stenar. Med vårt första drag tar vi därför bort de två gröna drakstenarna som är markerade med röda cirklar.

Mahjong Solitaire-guide, steg 2

Genom att bort den gröna drakstenen i slutet av sköldpaddans svans blir en sunnanvindssten (markerad med en röd cirkel) tillgänglig att tas bort. Vi kommer att para den med en annan sunnanvindssten som är markerad med en röd cirkel. Varför då inte den som vi ringat in med en blå cirkel? Det beror på att om man tar bort stenen i den blå cirkeln kommer inte det att göra några andra stenar tillgängliga för borttagning. Men att ta bort stenen som är inringad i rött kommer att göra teckenstenen 8 tillgänglig. Den fjärde sunnanvindsstenen är också synlig på brädet, markerad med en lila cirkel. Den här stenen går inte att ta bort just nu eftersom den sitter fast mellan nordanvinden och bambustenen 6.

Mahjong Solitaire-guide, steg 3

Nu finns det fyra matchande stenar tillgängliga: fyra teckenstenar 2 kan tas bort samtidigt. När du ser ett läge där fyra matchande stenar kan tas bort kan du ta bort dem utan att tveka. Om du bara har två eller tre matchande stenar tillgängliga bör du alltid tänka dig för vilka stenar du tar bort först, eftersom ifall man tar bort stenar i fel ordning kan man fastna. Men om man har fyra stenar tillgängliga spelar inte ordningen någon roll eftersom de alla tas samtidigt.

Mahjong Solitaire-guide, steg 4

Här kan vi se fyra cirklarstenar 4. Två av dem som är markerade med blå cirklar är inte tillgängliga, då de är blockerade från båda sidor. Men de två inringade i rött är tillgängliga eftersom inget blockerar dem från vänster. Vi kommer ihåg att det är bra att börja ta bort sköldpaddans huvud. Därför tar vi bort två cirklarstenar 4 som är markerade med röda cirklar.

Mahjong Solitaire-guide, steg 5

Vårt nästa drag är att ta bort de två bambustenarna 4 från sköldpaddans ben. Det är alltid en bra strategi att ta bort stenar från de mest utdragna raderna. Det beror på att ju längre en rad är, desto högre är risken att några stenar kommer att blockeras inuti den.

Mahjong Solitaire-guide, steg 6

Återigen har vi fyra matchande stenar som går att ta bort. Den här gången är det fyra stycken cirklarstenar 3 som är markerade i bilden med röda cirklar. Som tidigare nämnt, när alla fyra stenarna går att ta bort är det säkert att göra det eftersom ordningsföljden för borttagningen inte kan bli fel. Därför tar vi bort alla cirklarstenar 3 direkt.

Mahjong Solitaire-guide, steg 7

Vi kan se tre teckenstenar 1 på brädet. En av dem – den i blå cirkeln – är otillgänglig, och ligger låst på bottenraden. Två andra teckenstenar 1 är på den översta raden och den fjärde saknas då den troligtvis ligger någonstans under sköldpaddans skal. I ett sådant läge kan det vara bra att ta bort de två tillgängliga teckenstenarna 1 eftersom de blockerar flera stenar på en av de längsta raderna. Att minska långa rader bör vara en av huvudprioriteringarna under spelet.

Mahjong Solitaire-guide, steg 8

Nu kan vi se fyra teckenstenar 3 på brädet. Två är inte tillgängliga och de andra två som är markerade med röda cirklar kan tas bort. Vi kan se att det finns två teckenstenar 3 bredvid varandra: markerade med blått och rött. Det här är en riskfylld situation, för när två matchande stenar är bredvid varandra är sannolikheten att fastna väldigt hög. Det kan hända om vi tar bort de andra två stenarna som inte ligger bredvid varandra. För att då kunna ta bort de två stenarna som ligger bredvid varandra behöver man ta bort alla stenarna till vänster och alla stenarna till höger om dem. Och det här kan ibland vara svårt eller till och med omöjligt.

Mahjong Solitaire-guide, steg 9

Som slutgiltigt drag i den här guiden kommer vi att bestämma vilken av de teckenstenarna 7 som vi ska ta bort. Märk väl att en av dem, den i en lila cirkel, inte är tillgänglig. Av de kvarvarande tre ligger en i toppen av högen, en i det lägsta lagret och en (markerad med blå cirkel) ligger någonstans i mitten. Vi kommer att välja de två stenarna som är markerade med röda cirklar. Varför? Stenen i toppen av högen är viktig och bör snabbt tas bort, för när vi minskar det högsta lagret kan vi få tillgång till många fler stenar som ligger dolda där under. Stenen på det lägsta lagret gör en annan sten tillgänglig: vinterstenen. Å andra sidan kommer inte stenen som är markerad i blått göra några stenar tillgängliga omedelbart efter att man tar bort den. Stenen som ligger dold under den kommer först göras tillgänglig efter att de tre stenarna till vänster om den tas bort. Därför är det omedelbara framsteget mycket bättre om vi tar bort de två stenarna som är rödmarkerade.

Mahjong Solitaire-guide, steg 10

Det här är det sista steget i vår guide. Vilket drag ska vi göra nu? En möjlighet är att ta bort de två cirklarstenarna 8: en ligger högst upp i högen och den andra längst ut till vänster, vilket blockerar en väldigt lång rad av stenar. Ett annat möjligt drag är att ta bort krysantemum- och bambustenarna eller de två teckenstenarna 8 eftersom det hjälper att demontera toppen av pyramiden. Det finns även andra drag. Till exempel kan vi ta bort de bambustenarna 3, cirkelstenarna 1, vår- och vinterstenarna eller cirklarstenarna 9. Men troligtvis är inte dessa lika bra som de tidigare nämnda dragen. Kan du se några andra potentiella drag?

Mer information

Du kan läsa mer om hur man spelar Mahjong solitaire på Wikihow (på engelska).

Alternativt kan du se en video på YouTube: